top of page

Reglement huurders

Aankomst en vertrektijden

Aankomst enkel op maandag of vrijdag tijdens de zomervakantie. Aankomst tussen 15.00 en 18.00 uuur (op vrijdagen tot 21.00 uur) tenzij anders is afgesproken. Buiten deze tijden kan Sunclass Durbuy het overhandigen van de sleutels niet meer garanderen. Indien u verwacht om na sluitingstijd van de receptie aan te komen, bel dan voor 17.30 uur op +32 86 212 739 om de sleuteloverdracht af te semmen. U dient de bungalow op de dag van vertrek voor 10.00 uur te verlaten en de sleutel bij de receptie achter te laten.

Aansprakelijkheid

Bungalowpark Sunclass Durbuy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor: - diefstal, verlies of schade (van welke aard dan ook) tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons park. - het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het park.

Afval

Afvalscheiding is verplicht. Dat wil zeggen dat glas, groenafval, papier/karton en huisafval (“restafval”) gescheiden moeten worden. Daarnaast beschikken wij over containers voor “PMD” (plastic, metaal, drankkartons). Deze zijn bedoeld voor plastic pet-flessen, drank –of conservenblikjes en drankkartons van het type “tetra-pack”. De nodige containers en glasbollen vindt u beneden aan het park in ons eigen containerpark. Het niet respecteren van deze verplichting kan zware boetes veroorzaken. (Er is cameratoezicht op het containerpark !) In het keukenpakketje dat U bij aankomst bij de receptie gekregen heeft, vindt U o.a. een composteerbaar zakje voor groenafval en een gewone vuilniszak voor het overige afval. Met grof vuil kunt u kosteloos terecht in het containerpark van Barvaux. Het containerpark is open op werkdagen van 13 tot 19 uur en ’s zaterdags van 10 tot 18 uur.

Brandpreventie / barbecue

Vanwege het brandgevaar is het maken van open vuur op minder dan 100 meter van een bos bij wet verboden. Vuurwerk of barbecueën is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Indien u wenst te barbecueën, kunt u hiervoor terecht naast de jeu de boules-baan. Het nodige materiaal is te verkrijgen in het restaurant. U kunt ook terecht bij de winkel voor barbecue-pakketjes (graag één dag vooraf reserveren!). Elke woning is voorzien van een brandblusser. De brandputten in het park zijn aangeduid met een rode H. Deze moet u vanzelfsprekend altijd vrij houden. In geval van brand verzoeken wij u zo vlug mogelijk de receptie te waarschuwen.

Elektriciteit

De hoofdschakelaar en de zekeringen vindt u in de bungalow in de keuken aan de raamkant. Bij een te zware belasting van het net springt de hoofdzekering. Dit kunt u zelf corrigeren door een/enkele apparaten uit te zetten en de zekering in de oude stand terug te zetten. Wanneer u dan nog geen stroom heeft, zit de storing ergens anders en dient u de receptie of de technische dienst te waarschuwen. Daar de bungalow voorzien is van een beperkt vermogen is het NIET toegestaan om zware elektrische apparaten te gebruiken. (frituurpan, fondueset, tosti-ijzer,…) Let op: het opheffen door de technische dienst van stroomstoringen t.g.v. het gebruik van te zware apparaten is voor rekening van de huurder !

Het is eveneens NIET toegestaan om uw elektrische/hybride wagen op te laden aan de chalet.

Huisdieren

Huisdieren zijn in de bungalow toegelaten op voorwaarde dat het baasje een eigen mand/bench meebrengt. Huisdieren zijn niet toegelaten in de zetels. Per huisdier wordt er een kleine vergoeding gerekend van €5 per nacht.

Internet

Er is gratis WiFi in de bungalow, de inlogcodes kunt u vinden op of rond het televisietoestel

Inventaris

Mocht u onverhoopt iets breken, beschadigen of onklaar maken, geeft u dat svp door aan de receptie zodat een en ander -meestal voor een gering bedrag verrekend kan worden. Over het algemeen zijn alle kleine inventarisartikelen (serviesgoed, glaswerk, keukengerei enz…) bij de receptie op voorraad. Vergeet niet: na u komen er weer andere gasten ! Zorg er voor dat serviesgoed, klein meubilair en andere inventarisartikelen niet in andere bungalows terecht komen. De eigenaren zijn zeer gehecht aan hun eigen spulletjes.

(Nacht)lawaai

Indien u de radio of CD-speler aan heeft staan, hou dan (zeker buiten) rekening met andere gasten. Niet iedereen waardeert harde muziek. Wees zeker voorzichtig na 22.00 uur !

Noodhulp

Buiten de openingstijden van de receptie kunt u voor NOODGEVALLEN gebruik maken van de parlofoon die bij naast de deur van de receptie hangt.

Parkeren

U kunt voor de deur van de bungalow parkeren.

Receptie

Bij de receptie kunt u terecht voor alles wat te maken heeft met verhuur, toeristische informatie, ansichtkaarten, wandelingen, wasmuntjes, bestellen van brood, verhuur van bed – en badlinnen, fietsen, sportmateriaal, inschrijven voor het recreatieprogramma, een batterijverzamelaar.

Schoonmaak

De schoonmaakkosten bij vertrek zijn verplicht. Om misverstanden te voorkomen, vragen we u om de “richtlijnen bij vertrek” aandachtig te lezen en na te komen.

Televisie

Digitale TV met een internationaal aanbod aan gebruikelijke zenders.

Verblijf

Motorhomes of campers, kampeerauto’s, caravans, vouwwagens, tenten, tenttrailers of enige ander vorm van tijdelijk verblijf is niet toegestaan.

Vergeten spullen

Indien u na afloop van uw verblijf vaststelt dat u iets in de bungalow hebt achtergelaten kan dat bij de receptie worden gemeld. Teruggevonden spullen kunnen tegen kostprijs (verpakking + verzending) worden teruggestuurd.

Verwarming

Bij aankomst tussen 1 november en 31 maart staat de verwarming van uw bungalow al aan. 

Water

Wij vragen u zuinig om te gaan met water. Bij warm weer is drinkwater in de Ardennen een kostbaar goed. DE AUTO WASSEN OP HET PARK IS NIET TOEGESTAAN!

Wettelijke aansprakelijkheid

Eventuele schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de door het beheer gestelde regels, is voor rekening van de overtreder. Het beheer heeft het recht om gasten die de parkregels niet in acht nemen onmiddellijk van het terrein te verwijderen. Het beheer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of persoonlijk letsel.

Zwembad

Openingstijden: afhankelijk van seizoen en bezetting. Let op: duiken (wegens de beperkte diepte) en balspelen zijn in het bad verboden.

bottom of page